תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. נעניתם להזמנתנו? רק תנסו... (4,4)
2. הוא עושה שימוש בכף היד כשמניחים את הספל על המדף (5)
3. מה שואלים כאשר מחפשים אותה מכל הכיוונים? (3,3)
4. יש צדיקים בחלק מהרגל שלו (3,4)
5. יתרון גבוה יותר (4)
8. המקור למריבה באסיה – אלה שבישוב הקהילתי (5,3)
10. כדי להיכנס לסטטיסטיקה במשחק כדורגל צריך אולי עין (3,4)
12. לא מדובר בכינוי קבוע לרב סרן (6)
14. בית גבוה ומיוחד (מ)(5)
15. הנביא לא זוכה לליווי (4)

 

מאוזן:
1. ראש הנקרה קרוב – בסמוך לבית שמש (3)
3. מושב כמו אלף מהישובים (5)
6. הפוליטיקאית: איתי היה שר פשוט (4,5)
7. יוסף הסתבך בצרה בכדורגל (מ)(7)
9. מלך חדש (4)
11. בצורה זו בציון נמוך הוא מצטיין (4)
13. אי אפשר למצוא בסביבה כדורגלן עבר שאינו עבריין (מ)(3,4)
16. זה שתומך בסופרים בשרון (5,4)
17. רוצה מאוד לדעת איך להטביע שריג בגבינה (5)
18. זמר ונגן (3)