תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. מה עושה העוזר שלה אם הוא רוצה להגיע לשבת למעלה? (ש)(4,4)
2. לכן הכנסת לשם את האוכל עם כף (5)
3. (ר' 17 מאוזן)
4. מבחינתנו רצוי להכניס עץ לכלי שלו (3,4)
5. חיות כמו עופרים (4)
8. אציל שני אלופים במיל' (3,5)
10. בערוץ הספורט רואים שהן מחוץ לנקודה אחת בלבד (3,4)
12. יש דין ויש דיין, אבל זאת תאוות בצע! (6)
14. רוטב אלף ואחד החודשים (5)
15. האם העיר האיטלקית היא בדיחה? (4)

 

מאוזן:
1. השופט מנחם אלון (3)
3. חצי מאיתן כבל כמובן (2,3)
6. מצא בורג שכדורגלן סימן (6,3)
7. חדר קטן בישוב קהילתי של סופרסטארים (2,5)
9. לב מאבד 20% ברומניה (4)
11. סימנו קיסר (4)
13. ברק צריך להכניס ארגון לקוי (7)
16. איך להודות לזאת שספגה מים יותר מכולם? (4,5)
17. (עם 3 מאונך) הרגע יצא עם רכבו והם משתדלים לעשות מצווה (ש)(6,5)
18. ישוב גלילי מימין ומשמאל (ואין הכוונה לנין)(3)