תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. אולי הקהל של בני יהודה שר עם הקבוצה שלו מצוין (מ)(4,4)
2. שרה יותר מחצי בערך (5)
3. נראה כבד על חלקו השני של יובל נאמן (מ)(6)
4. אל תכניסו צלילים לקצה המיקרופון (7)
5. מטיל בחו"ל מחוץ לבית, מה הטעם? (4)
8. לא משאיר נבוטים על אותו צד כשהוא מתכונן לשבת, אולי (4,4)
10. נטע מסביבה עץ וכך אולי אעשה שימוש בחץ (3,4)
12. מקסימום היא קשורה להתנגדות מסוימת מהסרטים (4,2)
14. החייזר שואל שאלות? אין ממה לחשוש! (3,2)
15. במידה מסוימת כמו אי (4)

 

מאוזן:
1. זאב רוח שפיץ (3)
3. עיסוקה של תושבת גוש עציון (5)
6. מדובר בח"כ לשעבר ובשר משונה טבול במשקה (9)
7. גם גידי גוב שר בצעירותו באחת מערי ישראל (4,3)
9. הוא שוב הוכנס לפה, הנה (4)
11. הצייר יישאר מלוכלך? לא אם זה תלוי בהם (4)
13. הגשש והעץ שלו (7)
16. חג זה יתנהג בשונה מהמועדים וכך ימנע פרסום הדברים (מ)5,4)
17. סמוך אליו נמצא מזור (5)
18. תת קרקעי (3)