תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. מצליחות להכניס למושב וקיבוץ (4,4)
2. פילוסוף מציב משטח עץ על שטח טוב (5)
3. לא יתחרה מול הזמר שנכנס אל הרכבת (4,2)
4. מאיר: "מקום מגורי בצרפת" (7)
5. 100 מהקיבוצים (4)
8. אי אפשר למצוא מושב בחצי אי (8)
10. כמו ענת, גם הם קיבוצניקים (7)
12. אסף תבואה במושב (6)
14. מצא בית ספר (5)
15. המתנה שלהם גרמה לפציעתו (2,2)

 

מאוזן:
1. (עם 6 מאוזן) תחליף לאי איבוד הדעת של גאון (2,5,2,3)
3. עשה תואר בהערת שוליים (5)
6. ר' 1 מאוזן
7. כדורסלן עבר ממליץ על צמיג ברוורס (7)
9. עוף זר (4)
11. מועדון הכדורגל איבד 30 מהיסודות (4)
13. זמר מטווח פעיל (4,3)
16. אופייני לראש ממשלה בעבר - כספית, אולי, אל נתניהו (7,2)
17. מעודד דרום אפריקאי (5)
18. בישוב זה שבעים מספיק (3)