תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. על עבירת תנועה זו שביצעה בכביש הסרגל נשפטה... (5,3)
2. המושב מעלים את העיר שבהם (2,3)
3. קיבוצניק צמח (6)
4. בעבר, במחנה הציוני, הבחינו בשני ילדים (5,2)
5. מסכת שביזות (4)
8. כתבת בניגוד גמור לנודיסט בעליה (4,4)
10. הקיבוץ נותן להכניס אליו את האי (4,3)
12. אחד מהנבחנים מרגיש 100% מהילדות (3,3)
14. 90 מהמדינות (5)
15. יכול להיות עיתונאי עולה מערוצי הטלוויזיה (4)

 

מאוזן:
1. ר' 6 מאוזן
3. בחתימתה של השרה לשעבר מתגלה מבצר (5)
6. עם 1 מאוזן – בשיר עברי זה רשום יאיר עם שחר! (3,5,4)
7. מעופות המים שמטביעים מכרסם בנהר (7)
9. בניה בסמוך לה (4)
11. המדינה חולצה באורח פלא? להפך (4)
13. שוב הוא תפס את הצמח של פוליקר (3,4)
16. העיר את ניו יורק (מ)(4,5)
17. הוא מצחיק שירים בנסיגה (5)
18. יש מספיק בצל ותאנה (3)