תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. כשעלה הקסים בחור בנגב הצפוני (5,3)
2. משורר אהוד שהמציאו אותו (מ)(5)
3. בלוח השחמט רואים כל אחד בצורה מסוימת (3,3)
4. סחבת משפטית לאדם צנוע כמו יוסף (3,4)
5. סופר על אדון לא ממש מבושל (4)
8. סופר בארבע אותיות (4,4)
10. הרגל ישן בקריית מוצקין (4,3)
12. במד"א לא מחזירים חיים (3,3)
14. נראה שהשר היה צייר (5)
15. מיכל איבדה בית לבן וגם אדום (2,2)

 

מאוזן:
1. יונק זה חית מחמד (3)
3. דני הראל הוא בעל עסק (5)
6. אם מתן רושם גורם להם לאי נוחות, יש לעשות זאת (ש)(4,5)
7. אובמה ירד מהארץ (4,3)
9. אין כלום אחרי רכב חברה (4)
11. נפלו על העז (4)
13. שוב לא השקו את הפרח של דני בסן (3,4)
16. בכוח מכניסים עוד משורר (6,3)
17. המקל שלהן חותך ממנו (5)
18. משוררת: משמאל לימין קוראים תגר (3)