תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. שחקן קולנוע חוזר מאיץ במושב (4,4)
2. העץ תואר להפך (5)
3. מושב אומץ (6)
4. האחים מוצאים בעיר זרה בית ועוד בית (4,3)
5. רמת גן מולה (4)
8. יונתן הוא קיבוץ (מ)(4,4)
10. אלה ששמים גבינה במצנם על מנת לקבל עוף (7)
12. ישראל זו מכה אחת שלמה (6)
14. אולי בארמניה היה במפלגה אחת שלמה (2,3)
15. מה עושה עיתונאי בשירות חיל האוויר? (4)

 

מאוזן:
1. מצד שמאל רואים קצין שמנמן (3)
3. באביב רואים 100 מהמושבים (5)
6. עובד חברת החשמל מעיד על אדישות המושב (5,4)
7. לא מדובר בתקדים (7)
9. צ'אק נוריס היה סופר לפני סוף הסיפור (4)
11. יבשלו עוף (מ)(4)
13. למרות שנאסר עליו, שחקן הקולנוע מופיע במגזין (מ)(5,2)
16. לא מספיק להכניס למטוס, אבל זה יכול לחכות (מ)(5,4)
17. פחדנים יכולים לישון כך הפוך (2,3)
18. מטורף בשרון (3)