תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. הפיגוע שכוון על מנת להרוג חברי ממשלה נכשל/ נמנע (6,2)
2. דני משורר גדול (5)
3. עדיין מחכים שתשיבי צמח (ש)(6)
4. מאמציהם למצוא רעל יעודדו אותך (ש)(3,4)
5. מודאג בשביל הצמח (4)
8. חוץ ממך לאף אחד אין פגישה אישית באשדוד (4,4)
10. הניח בשר ברכב צבאי וקרא להן (4,3)
12. אבזבז את הזמן בעת שהותך באפריקה (6)
14. ויקטור, אל תישאר בתוך המושב (5)
15. מאמן מאות (התשובה אינה מלמד)(4)

 

מאוזן:
1. האופל של מירי מסיקה (3)
3. (עם 18 מאוזן) כך תחשבו אלף לירות (מ)(3,5)
6. במבט לאחור לוין הוא מלצר מכני (2,3,4)
7. הוא שר על מזג אויר כזה עז (4,3)
9. במקום ההוא אי אפשר למצוא כלי חפירה בין מוצרי החלב (ש)(4)
11. הוא בשמים, את יכולה לבדוק זאת (ש) (4)
13. מושב מגדיר מושב כשהוא מושב (4,3)
16. אינני שוכח מורים, למשל (מ)(5,4)
17. ההוכחה שהוא גבר מה"אלים" (5)
18. ר' 3 מאוזן