תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. יבנאי מקבל מחמאות על מקום המגורים בשרון (4,4)
2. המושב בחיים לא איבד את הראש (3,2)
3. חייל זה היה מחוץ למדינה (6)
4. רוכן מעל זה שמביא תכשיט (7)
5. איזה עונש מתקבל מאחד כמו בנט? (4)
8. בחנות למכשירי חשמל ממש לא מחמיאים לגיבור העל (ש)(5,3)
10. אלה שמקיפים אותנו מתכוונים להקים מרכז סליקה בנקאי (7)
12. בשקט מעלים נשיא מצחיק (3,3)
14. מה נעשה עם סוכר ותרמיל ישן? (5)
15. יש לה בעלות על חצי מים סוף (4)

 

מאוזן:
1. (עם 3 מאוזן) בנגב חיים חיים מלאים (5,3)
3. ר' 1 מאוזן
6. ראש הממשלה בצרות, כמו ציפי לבני, שלי יחימוביץ ומירב מיכאלי (7,2)
7. מהתופעות האקלימיות שבאו להכניס לזמרת (5,2)
9. מרק זה נאמר בצורה שונה (4)
11. בית בעל אידיאולוגיה ימנית כליברמן (4)
13. סדר שבבים ליד אשקלון (4,3)
16. אל תשאירו את אחד ההורים אנונימי. זה נגמר ברע ואין לזה קשר אלינו (7,2)
17. בדרום עשו שימוש בנשק קר? להפך (5)
18. כבר לא ישנה בסופו של דבר (3)