תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. מהציירים שספגו השפעתם מנגד בצה"ל (4,4)
2. אדון אשר ברש – שחקן ותיק (5)
3. מה לעשות עם הבגדים כדי לשטות בראש השב"כ? (6)
4. הפרשן סופר מאלף עד אלף (4,3)
5. מושב שביעי (4)
8. העזתית השנייה? שלילי (5,3)
10. לחנה יש לחם עם משקאות (7)
12. מדובר בדובי שמן כמו אורי (6)
14. בעל חיים זה מעלים אל יוסי (3,2)
15. אחד המושבים אותו משיבים עניים (4)

 

מאוזן:
1. היה ח"כ ממש (3)
3. זמר בלי חיים (3,2)
6. מרים סופר בסיוע כלי שיט (4,5)
7. לא מתכוון להופיע לפגישה עם ציון שמפריד בין אלי למנשה (3,4)
9. משקיעים את כספי בבית דני (4)
11. אריק שבע רצון (4)
13. גם סופרמן מחזיר מכה בשמחה (מ)(2,5)
16. הרעל מעיד על החמרה במצב (מ)(4,5)
17. לפני בני ציון הוא מפחיד (5)
18. מוצא ספק? יוצא מן הכלל (3)