תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. גברה על אחת היחידות הצבאיות, אבל אין לנו כוונה להתייחס אליה ברצינות (מ)(ש)(4,4)
2. מעלים שפה עיתונאית (5)
3. זאת אחת מפעולותיו של רופא השיניים שכבר בוצעה (6)
4. לא תיתן לחוט לפגוע ברשימת אחת מתכניות הילדים בעבר (2,5)
5. אלון מחליף דרך לחיים (4)
8. כדי לקבל זמרת צריך לטבול במשקה, ולא מספיק (4,4)
10. בלשון אחר, כלומר באומץ (4,3)
12. באחד מחודשי השנה דפק אולי בדלת של רמי פורטיס (3,3)
14. סדרת הטלוויזיה באה לפני החיים אצל קרן פלס (5)
15. טל לחוץ מספיק (2,2)

 

מאוזן:
1. כך נרגעת מהלוחמים (3)
3. שוב הוא סופר 100 משיריה של לאה גולדברג (5)
6. בשיר זה עובדים על בחור (מ)(4,5)
7. שיקרו באחת מהפרשות (3,4)
9. משפט זה ממש לא מחמיא לקצין (4)
11. הילדים שלו במרכז קניות (4)
13. כיצד אגרום לכך שלא יתקבל אלוף? (3,4)
16. במגרשה של קבוצת הכדורסל פנרבחצ'ה זה מוסרי שהם התחשבו בי (6,3)
17. מזמר גם לצילום (3,2)
18. המידה של 3/5 מהפטריות (3)