תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. התעורר משינה או התעורר לחיים (מ)(ש)(6,2)
2. יזרקו אותך (מ)(5)
3. איפה יכול לגור השכן? בשומרון (3,3)
4. מעין במקום המשחק (3,4)
5. כן כן, היא שחקנית ישראלית (4)
8. כך אפשר להגדיר את מה שקרה כשהיו חייבים לחלוץ נעליים במטווח (5,3)
10. אין כוונה להשאירו שלם בשל הטבה מסוימת במצב (מ)(2,5)
12. איזה סרט רואים בבית הרב? (6)
14. בוחן בבחינה הראשונה (3-2)
15. המהלומה שהם נותנים לשיר (4)

 

מאוזן:
1. ישראל, חדר השינה מאחוריך (ש)(3)
3. נמצא גם ברכב, אבל לא עכשיו (2,3)
6. בסמוך לשובה מופסקת עבודתו של צחי (5,4)
7. יש פרי ולפניו מרק דגים וגם צדפות (2,5)
9. בארטישוק יש משהו לקינוח (4)
11. ארקדי דוכין שר טוב מאוד, לא? (4)
13. איזו תאונה אירעה כאשר המלחין התבקש לשים ידו במלכודת? (4,3)
16. אני חושב על נגנית עוד (5,4)
17. בקיבוץ לא עושה סדר, להפך (5)
18. שרה שיר של אריאל הורוביץ (3)