תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. בגולן מעלים בפוקס סדרת טלוויזיה (5,3)
2. מושבניק מקבל בונוס (מ) (5)
3. עושים כשפים בנסיעה בינעירונית (6)
4. (ר' 13 מאוזן)
5. ענק = 1500 (4)
8. מה מבקשים המעריצים מהכוכבת במקום העיר?(3,5)
10. מבחינתו, השקט מופר בכביש הסרגל (3,4)
12. הכה אותו מכה שלמה! (6)
14. תחרות ספורט זו חושפת ראש קבוצה שחצן ללא סוף (2,3)
15. יש סופר מזדרז בעלייה (4)

 

מאוזן:
1. 12 מאונך בצה"ל (3)
3. כך הוא יוצר קשר עם המעריץ השרוף של המשורר (ש)(5)
6. הסטטוס קוו לא צפוי להישמר, משיב בעל עוף שכן (מ)(5,4)
7. מחזות כאלה, במידה מסוימת, זה מסוכן לבריאות (2,5)
9. כמעט יציל שדה (4)
11. כתוב על עידן והאש (4)
13. (עם 4 מאונך) השרים לשעבר שיודעים לשלוט בעצמם נוסעים בקו 490 (3,4,7)
16. תלונתו של האדון נמצאת מדויקת על ידי כדורגלן העבר (5,4)
17. מבלי להתכוון אומר שהוא מריח טוב (מ)(5)
18. מה עשו הממציאים במשך שלושה ימים (לסירוגין)? (3)