תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. קרוב משפחה לא מופיע באחד מהשירים של גידי גוב (4,4)
2. עשיתי שימוש במחט אצל רב העיר (5)
3. אני נמצא באירוע רב נפגעים בספרד (6)
4. בקנדה אסייג חסין (7)
5. חבר הכנסת לא מתרומם למעלה (4)
8. אותו הם נותנים למלצר בתום הארוחה במכון בנגב (4,4)
10. במבט מלמטה הוא השתלט על הקיבוץ של פוליקר (3,4)
12. (עם 17 מאוזן) גבירתי, לא פעלת לפי הוראות הבניה, מבחינתך זה פספוס של הזדמנות (5,2,4)
14. חיפש פילוסוף ותיק (5)
15. צמח אחרי בית דגן (4)

 

מאוזן:
1. אולי הוסט מעל (3)
3. ר' 11 מאוזן
6. אחד מהשרים שרואים טורף באופק (5,4)
7. כך נביע את התנגדותנו להכניס לתיאטרון חולצה של שיכור (3,4)
9. אחד מהמושבים ביציע בזמן המשחק (4)
11. (עם 3 מאוזן) מפחיד אחד ממאכלי הים (5,4)
13. אם מסתכלים מהצד רואים שלא נולדת בארץ והיא מכוחות ההצלה (2,5)
16. ליד שדרות לא מוצאים בהם דופי בבת אחת? להפך (5,4)
17. ר' 12 מאונך
18. שאלה צרפתית (3)