תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. אוטוטו היא תשמע פעמיים אבן ועוף (4,4)
2. בצבא הוא מפורסם בעיתון ללא המתנה (5)
3. מה עושים במיטה מאירועים חגיגיים? (ש)(6)
4. בחודש אחד היה אחראי על התופים (3,4)
5. 700 מהמועצות המקומיות (7)
8. הילד קיבל מקל לבניית טאבון (4,4)
10. הסופר נשאר במקום הטבלה... (5,2)
12. הסופר אורלב בלע אותן (4,2)
14. 90 ממדינות אירופה (5)
15. בבחינת בגרות ובדרך לחו"ל (4)

 

מאוזן:
1. הסרט כמעט שלאגר (3)
3. היה מנכ"ל עם טיפה אגו (5)
6. הספר שמחבר בין יונתן ויעקב (5,4)
7. בקרוב תיוולד לה אחות יפה (ש)(7)
9. קיבלה את השישית מבין הבעיטות (4)
11. היכן שלט קדאפי? בחוברות הקומיקס (4)
13. כהן ממוצא פרסי זוכה בכסף (3,4)
16. "הבריחו את התרמיל שלו מספיק" טוענת החברה (4,5)
17. עמוס לנו מחוץ לתל אביב (5)
18. בשיחה השנייה עשה שימוש באצבעות (3)