תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. גם באמצעותו אני יכול להכין קפה בשדה פעם בשבוע (5,3)
2. כך הוא נוהג להידחף בין הקצינים (5)
3. חזה בפליאה ברשימת העיתונאים (2,4)
4. הספר שקראו נטול שקר – הם משתוממים (3,4)
5. פתאום שבעים אחרי ירק אחד (4)
8. (ר' 15 מאונך)
10. דן איתן ברשימת הזמרות (2,5)
12. כוח עולה בעבודה בשומרון (6)
14. יצחק על סופר דני (5)
15. (עם 8 מאונך) שלושה ישובים (אחד כבר לא) ממש בתחילת השנה אצלנו (5,3,4)

 

מאוזן:
1. אחד מגדולי הכדורגלנים עושה קאמבק במשטרה (3)
3. סרט? בבקשה לא (5)
6. (עם 11 מאוזן) בתום השימוש בנוחיות הן הופכות חמימות לחות (4,2,7)
7. אם מסתכלים מהצד, צמח בעולם כפר (7)
9. חיה שניה אחרי תקופת זמן מסוימת (4)
11. (ר' 6 מאוזן)
13. שם המלכים מבחינים בסימן חיים (7)
16. הודיעו שזה מושב (6,3)
17. עכשיו אלון אומן (מ)(5)
18. ספר 60% מהעיר (3)