תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. לא נצח בנקודה אחת בשפלת יהודה (מ)(5,3)
2. לעשות כמו אחד שמשחק עם מקל ותפס דג (5)
3. ימצא אצלי חטיף (6)
4. כך מרגיש בעל שם (ש)(4,3)
5. הסדק כמעט הרדים אותה (4)
8. פה אולי ניתן טרמפ ליואל ברכב (4,4)
10. אינך מתאמצת לשמוע שהפילוסוף דומה לחבר הכנסת (2,3,2)
12. הסרט המשודר עבר שינוי (4,2)
14. (עם 9 מאוזן) לוליין רצה לשנות תכנית טלוויזיה בעבר (מ)(4,5)
15. הבדרן ראש כרוב? קרוב (4)

 

מאוזן:
1. קורה שרשום בו סוף גנב לתלייה (3)
3. מדובר באדם מתוך המושב (3,2)
6. האם מזל ואדישות נשמעים כתשובה אפשרית לשאלה איך להוציא לפועל את "באנו חושך לגרש"? (3,6)
7. נשר אל תכניסו לתוך הרשת (4,3)
9. ר' 14 מאונך (4)
11. נשיא טורף בהפסקה (4)
13. המלחין שבלע את המיץ של ביאליק (3,4)
16. רמטכ"ל כמו רפול מגוש אמונים (6,3)
17. שוב נעצב צמח (5)
18. נגד 60% מהסוללה (3)