תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. שאלה שמציגה מישהו שמסרב לקבל את מרותה (2,4,2)
2. הוא כבר לא צוחק בנגב (3,2)
3. גם כך מייבשים אותה מעל קיבוץ דן (מ)(6)
4. הן ראויות להכניס בעל חיים לקיבוץ (3,4)
5. אתה על מים (4)
8. גם בתשבץ זה הקניבל הסתפק בארוחה צנועה (מ)(5,3)
10. בעל מקצוע שכב בבית חולים? להפך (3,4)
12. מתאים לעוף אמתי שעדיין עובדים עליו (4,2)
14. אמורא זה יצחק אחרון - ללא כעס (5)
15. זה מצוין לעולים חדשים בעליה (4)

 

מאוזן:
1. ראפר עושה קאמבק באיטליה (3)
3. שרה מושבניקית (5)
6. תושבות העיר המרעישות איבדו את הראש (7,2)
7. בסרט יורד מסביבי גשם חזק (מ)(7)
9. (עם 18 מאוזן) לאדם אכזר יש בית (3,2,2)
11. נמצא במיני בר קטן (4)
13. בעל חיים יותש על ידי עיתון (5,2)
16. באיטליה עוטפים סוכריה בסרט מסוים (9)
17. מחזאי נורווגי, לא דני (5)
18. (ר' 9 מאוזן)