תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. הטיפשים חיים במינוס (4,4)
2. אי אפשר למצוא שם מתחת ל-300 חוקים (5)
3. אחרי שהגבירו את עוצמת האש ניסו בגדים ארוכים (2,4)
4. אלוף היה אלוף, כולנו כאלה (4,3)
5. בעל מלאכה מאוקראינה (4)
8. כבש בהחלט לא יכול לראות כדורסלן (5,3)
10. שוב נתנהג כמוריו של בני המנהיג השכן (4,3)
12. מהמנות האחרונות שמפתים אותן לדבר עבירה (6)
14. לעתים מופיע גם בלשכת העיתונות הממשלתית (3,2)
15. ר' 3 מאוזן

 

מאוזן:
1. 5 מאונך בשקט (3)
3. (עם 15 מאונך) לרפא מועצות מקומיות (ש)(4,5)
6. איזה כובע חבשו לי בחברה? (מ)(6,3)
7. יש להן תואר נישא (7)
9. בני לאום פולני (4)
11. ארון בזק נמצא בשטח (4)
13. עורך דין עני חוזר בקלות (4,3)
16. במקומות בהם מתבצע אירוע פלילי זה יש פרעות (4,5)
17. רפאל לא מצליח להכניס לאסף (5)
18. מתואר כהודעה (3)