תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. הסופרת נבלמה על ידי מכשיר קשר צייתן (4,4)
2. כשרון עולה זה שיא (5)
3. בעבר הסופר התעורר למשמע שירו של בועז שרעבי (3,3)
4. זיוף חדש של דרכון (7)
5. כך מנעו דליפה בעוף טוב (4)
8. בשיר זה הן נשארות לישון אצל הזקן בלילה (3,3,2)
10. הסופר מפסיק לשאוב בדיוק באמצע, אם מסתכלים מלמטה (3,4)v 12. ר' 17 מאוזן
14. מה עושה שקרנית מעל לחם מלא? (5)
15. בניה בסמוך אליה (4)

 

מאוזן:
1. מתואר כאחת מהדוגמניות (3)
3. יונה מצגר בעירק (5)
6. בחור כזה לא מספיק (5,4)
7. ראש הממשלה משתחווה כאחד העם בבית הכנסת (3,4)
9. הצינור גורם לזמר לאבד את הראש (4)
11. מלחינה שירה (4)
13. המבצע שמאפיין את הקיץ ממש לפני העלייה לכיתה א' (3,4)
16. בשירה זו נראה שמקיאוולי מופיע בבת אחת (5,4)
17. (עם 12 מאונך) תכנית ההרזיה שלה - ושל כלי השיט אף יותר - הצליחה (6,5)
18. ניתק את אברהם שלום (ש)(3)