תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. במשחק זה מי שנולד לפני הזמן יכול לאסוף את הלכלוך מהרצפה (5,3)
2. יש ציונים בבית ציוני אמריקה (5)
3. שחקן קולנוע אשר נכנס לתוכו משורר (6)
4. אינך מתאמצת לשמוע השוואה בין הפילוסוף לחבר הכנסת לשעבר (2,3,2)
5. נפל טוב ונפגע קלות (4)
8. גם ב-14 מאונך אפשר למצוא מושב בתוך קיבוץ (8)
10. כך נשבר מלך העופות (ש)(7)
12. מורה בחטיבה בגליל התחתון (4,2)
14. בצורה זו מעלים מי שאינו אנונימי (מ)(5)
15. בשם מעדן (4)

 

מאוזן:
1. (עם 18 מאוזן) איפה למד ברצון רב? (3,3)
3. כמעט כל בית הנבחרים יצחק (5)
6. במאפייה אופטימיים לגבי קבלת שיחת טלפון ממאמן הכדורגל (3,6)
7. מדינה זו נזקקה לעזרתו של ביידן עם הסתימה (7)
9. בורא בית הפוך וקטן (4)
11. לגמרי לא כל אחד בתוכו (4)
13. אחד מתריסר נכנס בליווי בהמה לתוך השירותים (4,3)
16. עוף טוב עובד במטבח (4,5)
17. מי שנכנס לירוחם פונה לאחד הכיוונים (5)
18. ר' 1 מאוזן