תשבץ היגיון/אלון לזובסקי

5   4   3 2   1
         
                6
         
            7
8      
      11   10   9
  12    
    14       13
        15
                16
         
    18         17

מאונך:
1. הבמאי בנהר, זה ברור (5,3)
2. עלה מספר שהחמיץ (מ)(5)
3. מעלים את הפרישה הידועה מאנשי חיל האוויר (3,3)
4. למידה זו מחשיבה את הזמר כחמוד (7)
5. זעזע דוברמן (4)
8. יצחק לי ברוסיה (6,2)
10. מה עשה אחד מהמעודדים של "הגברת הזקנה" במהלך משחק ברומניה? (7)
12. מעלים שליט טוב במיתולוגיה היוונית (6)
14. מדובר בשחקן קולנוע שמופיע בסרט במשטרה (3,2)
15. כך אפשר לכתוב בצורה אחרת עם למידה (4)

 

מאוזן:
1. האצן התגלה כבעל מקצוע (ש)(3)
3. חרק רומני מופיע אחרי עז (5)
6. מקום נפילת היין בערוץ 55 (מ)(5,4)
7. המנהל לא השאיר דבר שלם בצידון (3,4)
9. חפץ מתעורר כמתוכנן (ש)(4)
11. בשטח מגלים סימן חיים (4)
13. זה ההבדל לדבריו של מי ששולל את קיומה של המפלצת (7)
16. השלט שיגרום לי לבוא לעוף (מ)(5,4)
17. הסופר בילה אצל דני (2,3)
18. שיר זה לא מסתפק בכלום? להפך (3)