תשבץ מרץ 2019/איציק בלול

6   5   4   3   2   1
           
    8             7
           
            10     9
         
14     13 12         11
  16   15  
    20     19   18   17
      21  
    23             22
           
            25     24
           
                    26

אנכי:
1. חמות שלא שמים עליה זין (הלוואי...) (מחידושיי) (4,5)
2. זה מה שהרגשנו כשנתנו ביס בארטיק אשר בחנות הגבינות (7)
3. בדור שישי (עפ"י נתי בר) (מ) (6,2)
4. בראש הפילוסוף יש סרט ישראלי ישן (4,2)
5. ברור שמוחמד משרת בצבאות זרים! (7)
6. בה מדע (עפ"י נתי בר) (5)
12. שחקן מפגר, להפך (3)
14. דרשת רופא (9)
16. במאי הלל שחקן קולנוע סקוטי (8)
18. שוב השחקן יעלה ארוכה כשישתה אותו לפני הארוחה (7)
20. הנרי הכני באוקיאניה (7)
21. יש קול חדש בכוכב (6)
22. היכן נמצא טמבל לניקוי? (מ) (5)

 

אופקי:
1. הסתירו תיק עם כלי נשק במדור לסיוע לניצולי שואה (מ) (6,5)
7. כאשר יחברו אותן ישוב בן הבליעל ובן אדם (מ) (7)
8. ישר את ההדורים באמצעות מתנה, להפך (3)
9. באמצעותו אני מקיש שמנכ"ל בנק לאומי לשעבר חוזר (3)
10. באיזה שיר הוא יראה אותן בעיני רוחו כחיקוי? (5,2)
11. צבועות וחולשות (מ) (6)
13. דליק שיחק כשוטר? לאו דווקא (4)
15. לא סיפרו את האמת בשכונה ירושלמית קצוצת זנב (3)
17. המלך מתלהב מהמדורה (4)
19. השלמנו באיטליה (מ) (6)
22. בחסידות הוא מזכיר צבע (7)
23. לגלג על בית המחוקקים (3)
24. הצטיין בריקוד (עפ"י יורם הרועה) (3)
25. הייצור הגוצי והמכוער הזה לא קיים בין שני צלילים (7)
26. פיתוח פירסומי על שימפנזים אחוזי צפיה (מ) (11)