תשבץ דצמבר 2019/איציק בלול

6   5   4   3   2   1
           
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                    24

אנכי:
1. מקריאה בכף היד ניתן ללמוד על בטחון עצמי ירוד (5)
2. מנין טפטף על הלהקה שהייתה ביום הצום? (5,2)
3. מנח מתמטי (6)
4. השיח שלי תואר כאן, כפי שמתארים לחמים וכו' (4,4)
5. מתנה מקובלת בחתונה בתוספת יחידת סריקה למטבח (4,3)
6. שיח של סלע שאינו אלם? (מ) (5,4)
11. ממיכל שלו למדנו על החלק החלול של הכעכים (מ) (6,3)
12. ראו 1.אופקי
13. מנתח פלסטי או בעל מקצוע אחר (4,4)
15. ראו 18.אנכי
17. חלוקה מחדש של אבטיח שאינו רקוב, למשל (3,4)
18. + 15.אנכי: המצביעים חמורים...(מחידושי עמוס אוזר) (7,6)
21. גוצי לשעבר בחוסר מעש (5)

 

אופקי:
1. + 12.אנכי: בשיר שומעים מה יעלה בגורלו של הרש, כנראה (3,4,4,3)
7. אמיל ויאשין (3)
8. נמצאו שאריות חזרת בפינו ביום המנוחה (3,4)
9. הבן שלה דביל כמרכיב שכר שאינו כלול בברוטו (מ) (5,2)
10. הלהקה חוזרת לאגם (3)
11. אומרים שזה סקס "לא מהעולם הזה" בבית קודש (עפ"י מאיר כהן מנתיבות) (4)
12. גם תאב בצע קצוץ זנב זכאי לשדרוג (6)
13. הסמיך ספר (3)
14. צפני שוב דבר אפקטיבי בקרבה (6)
16. כשעובד מס הכנסה נמצא בשטח הוא עושה סולחה (4)
19. חוזר לאלן כפוף... (3)
20. באיזה משחק הם הגיעו עד הזמר? (7)
22. הזללן בלע עץ חסר ראש והפך לעצמאי (7)
23. אין חדר חרום (3)
24. גורם קיפאון לנוזל ומשלב את אלה ששבים לאיתנם לאחר אירוע קשה (4,7)