תשבץ ינואר/איציק בלול

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. הזין לפני ואחרי הסקס (עפ"י רמי פבון) (מ) (5)
2. באיזה ישוב ניתן למצוא מחילה על מחילה? (4,3)
3. כך ניתן לכנות את דון ז'ואן המכרסם (6)
4. במאי איטלקי שבח שחקן סקוטי (8)
5. מרגיש בטעם וריח, למשל הדרים (7)
6. מזכיר מקום התמחות לעובדים פיננסים, כפי ששמענו (3,2,3)
11. פלוני ששוב צד והרבה (מחידושי הגשש החיוור) (8)
12. הפרשן מכניס תלמיד לשטח (3)
13. בבון הוא מזין ועושה רוח (מ) (4,4)
15. תחזק בית בהמות, ע"מ שיהפוך למבנה שאינו ארעי (3,4)
17. תר משחק במחולות יוון (מ) (7)
18. שאלה של סדרן בתחנת מוניות שלא נראה לעין (עפ"י אלה.י ) (6)
21. בעת שחבל התליה נכרך סביב צווארה... היא נעלמה (5)

 

אופקי:
1. לא בחלתם באמצעים כאשר נהייתם המוסר שלהן (מ) (5,5)
7. טיפח פנים ושוב הביא מזור (3)
8. אומרים שהקוק של ג'אגר חוזר אליו כחזיון תעתועים (3,4)
9. מחושו טוב כאבן (4,3)
10. יצור אגדי ששוב התאבן (3)
11. אנהר כגדי, כפי ששמענו (4)
12. שטח לגידול עצי פרי מירושלים ובו מאכלי תאווה (6)
13. כלי משי! (3)
14. הוא גבוה ומאיר, אך מתקשה לראות מטוס רוסי בחשכה, כך שמענו (6)
16. הוראה לזמר בעל קול נמוך בגן (4)
19. בעל מסור... מחזיר סופרת (3)
20. זה שמנגן על הפסנתר בלפן (7)
22. הוא זקוק לאמצעי לשיפור הראיה כאפיפיור שנכנס בזה שמפברק (7)
23. שוב תרים גברת סמוכה (3)
24. ששה ימים לקח לה להתאושש מהמזיק שלה (6,4)