תשבץ יולי 2021/איציק בלול

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. אולי פנה לפרדס... (5)
2. כך פועל החכם (עפ"י אבישי דפני) (4,3)
3. כשנשאל מה ההפך מרוע? אמר מערכת טענות משפטיות (מ) (6)
4. באיזו תקופה מתגלית גם הריקנות? (עפ"י אבישי דפני) (5,3)
5. ביטון רצח בגן של לאה גולדברג? (7)
6. ראו 11. אופקי
11. אומרים שהוא השתדל ללכלך על רבי עקיבא (מ) (4,4)
12. באיזו מידה תרצה את הסטייק? רק צלוי מעט (עפ"י אורי בן-דור) (3)
13. מסעדה רומנית בקיבוץ שלא רואים את קצהו (3,2,3)
15. תקני נשק אנגלי (תרתי משמע) שרצוי לנקות אותו (7)
17. רצון להגיע אל בית מפכ"ל המשטרה בעבר (3,4)
18. קרובי, אולי המית את אנשי הצוללת (3,3)
21. המהלך המוסיף כבוד? להיפך ולהיפך (עפ"י אבישי דפני) (5)

 

אופקי:
1. שאיפתם של פקידי השומה נשמעת כשאיפת הקברנים (עפ"י עמוס אוזר) (5,5)
7. נשק לטיפש, להפך (3)
8. אומרים שהיא רוצה להשיג כלבה מנגנת (מ) (7)
9. השחקן בן-ארי עם סולן חוזר (7)
10. התשיעית חולצה אחרונה (3)
11.+6. אנכי: מה קרה למשוגע ולמציצן שאופשר לו לממש סטייתו? (8,4)
12. שלושה כדורגלני עבר ישראלים (6)
13. ציין את האותיות של העוף הסמוך (3)
14. משם יצע המרצע של שר האוצר בעבר, לפיכך המלט ממנו... (6)
16. הסקת שהוא נפטר "20. אופקי" (4)
19. מסיבה זו עבורכן (עפ"י אלה.י) (3)
20. רגיעתה לא מכבר (7)
22. הוא לא מחזיק מים והם לא יקבלו סיווג ביטחוני (4,3)
23. נשמע שהוא כועס בחדר המבצעים (3)
24. ידיעה חסרת תצורה (10)