תשבץ אפריל/איציק בלול

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. מה אומר הומוסקסואל בכפר הפלסטיני? (5)
2. דבור ביללות בקרב יצורים ימיים (7)
3. במצב של צלילות דעת האון שלו בזין? (מ) (6)
4. פרוד שנים... כקזנובה (4,4)
5. ממש בהמה, אידיוט מרווין הזה, מבחינתי הוא יכול ללכת לעזאזל (מ) (2,5)
6. קארי מספיק להופיע במחזה עם כוכבים (8)
11. אברך כמו פעם (8)
12. זה בגלל שהוא שוב טמן מלכודת (3)
13. עוסק בניסויים בעיר אנגלית ובעיר אמריקאית (8)
15. ביי מספיק ודי להשוויץ (7)
17. הוא מהמר שניתן לקפוץ חוקית (7)
18. מלבושים כמלבושים (6)
21. לאיזה מושב רוצה להגיע השקרן? (5)

 

אופקי:
1. בפעולה המחתרתית הוא מדבר אחרי שופט ושר אוצר לשעבר (10)
7. גנב אבל אינו צריך להחזיר (3)
8. מי שרעב ומי שזקוק לויאגרה (5,2)
9. מדד חודש אל היופי (מ) (4,3)
10. תגמל חובב עופות (3)
11. שוב תיצוק דגן (4)
12. מתכת שגורמת לחושך תמידי (6)
13. חתם במסקנה שאין מסכנים, להפך (3)
14. כדורסלן רך אומר "רק רשת" (6)
16. נעירה של האנחות, כפי ששמענו (4)
19. הזיק ליונק, להפך (3)
20. כגבר מושך אחבל ביחסי המין (7)
22. מכרסם הנוהג ככלב שקפץ בלי סוף (7)
23. משמאל רואים את המנה הראשונה ומימין את הקינוח (3)
24. כיצד נפתה את העובדים בחממה טבעונית? (עפ"י אבישי דפני) (6,4)