תשבץ אוקטובר/איציק בלול

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. דימו אותה לג'ינג'ית (5)
2. אם נעקור מהמושב בית הוא יהיה כאפרסק, למשל (4,3)
3. יזכה אותי מאשמה באמצעות עשרה פרסים (6)
4. כנקמה, העלוב לא הוציא מפיו צליל (מ) (3,5)
5. יישום להעברת מסרים כסדרה לגירוי מיני (7)
6. הפרשה של ביבי (מחידושי עמוס אוזר) (3,2,3)
11. דב אדיש רצה להטעות בהבעות פניו (4,4)
12. גבור על קרוב משפחתה, להפך (3)
13. אחי סבתו של דוד המלך לא היה נאמן (5,3)
15. זה ייתכן שהוא עורר את היצר שלך, כבעל הון (7)
17. הזמר והשחקן הפך שר בטחון לשעבר לבעל מקצוע (3,4)
18. צוות אומנותי שהממציא כפה עצמו עליהם (6)
21. יש להקיף חבל לפני עיר (5)

 

אופקי:
1. אומרים שטיפול הציפור בגוזליה גורם להפחתת סכום התשלום למקבל (מ) (5,5)
7. שוב קנה יי"ש, או שילם עבור שירות, אולי (עפ"י אתי דואק) (3)
8. הצלחתי להיכנס בעורמה! האם תסכים לשמור על הילדה שלי? (7)
9. האם בפרשה זו שרה מרגישה שהיא מן המיוסרות ? (7)
10. רודף בצע התפלא, כך שמעתי (3)
11. שוב נורה בלון נפוח...(4)
12. חוש גאווה! כאדון שנכנס לפי הר געש (3,3)
13. תמך באחת שהיא על הפנים? (3)
14. צמח שקיבל טעימה בתשלום..., כפי ששמענו (מ) (6)
16. שוב מתבצעת הסרת נעילה (4)
19. מורכב על האופניים בשפה נמוכה, כפי שאומרים (3)
20. בבית הכנסת הוא יוצא מן הכלל ולהן יש "הרים" (מחידושי המחבר) (4,3)
22. גיי יזמר כציפורי שיר (7)
23. חשפו שנאלצו לעזוב את ארצם (3)
24. שמענו שצפרדע, למשל, הוא זה שמנע גפן מהקבוצות (4,2,4)