תשבץ אפריל 2024/איציק בלול

5   4   3   2       1
         
        8   7   6
           
    10       9
        11
  15   14     13   12
  17   16  
        19     18
20          
    22           21
         
                    23

אנכי:
1. מצפה למשקה בכמויות מסחריות (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (4)
2. הקיבוץ בעד שירעישו שלא במודע... (4,3)
3. תיקון החלון (5)
4. אומרים שניצחון אינו טוב עבורי, כי זה מתפשט... (מ) (6)
5. מישהו עדין קיים אתה יחסי מין במתקן שעשועים (4,4)
7. הפקרות במיטה? (4)
11. דפקט הקיסר הרוסי החדש עולה באיטליה (4,4)
14. ניתן לכנות כך ארנב במאמץ (ח) (4,3)
16. שמענו שבשבילי גם ארנונה היא נטל בעיר הזו (עפ"י עידית סופר) (6)
17. יש לשמור על בעלת מוסד חינוכי (4)
19. אשקיע באביונה (5)
20. לשם בכלי (4)

 

אופקי:
1. +12.מאוזן: מגלומן שצריך לקרוא למגרש השדים (מחידושיי) (4,2,3,4)
6. שמענו על גולם שבעבע (3)
8. כך אומרים תלמידי השביעית ב- 31/8 להורס (בהנחה שלא הוכרזה שביתה...) (5)
9. מאפה ממולא בלי ראש עלול לנזול (3)
10. נוזל רותח מעלה אדים, להפך (3)
12. ראו 1. מאוזן
13. איזה צבע יגרום לי להיפצע מחוץ לדלת? (5)
15. חי ונמצא, להפך (2)
18. חי חייתי (3)
19. היכן היה הממרח? (5)
21. כלי מזבל (5)
22. זרק אותך כאבן (3)
23. שחקן ישראלי, שחקנית אמריקאית ומלחין צרפתי עממי (11)