תחרות מס' 22 של לשכת עורכי הדין/אמנון בירמן

7   6   5   4 3   2   1
        8    
    10                 9
           
      13   12      11
14          
    17    16           15
      18    
       21         20 19
          22
                24     23
             
      26               25

אנכי:
1. היקף העסקה מוכתב מן האמהות (4,4)
2. כיצד שחרר שר ציפור? (4,3)
4. טלאינו מובלים במכונית ישנה (6)
5. חגב בתור סוד (3)
6. הסיגריה שהושיבה את האוניברסיטה על המדוכה (5)
7. שהותו באפלה מאפשרת לו לא לאכול שוב (כ"מ) (4)
8. כשזמר מיטיב להתלבש חוכמתו בולטת (4,4)
13. חוצות אשקלון, הסקוטית והדוקטור חושפים שיטה ילדותית לקבלת החלטות (4,2,2)
14. בשל היותם משופעים בכל מיני התקנים, הם התיישבו בניו זילנד מסביב לציפור טרף (כ"מ) (8)
17. שוב פיתה את ילדתך ב'מחפשים את המטמון' (4,3)
18. המשקה עומד להגיע בפוקס (2,4)
20. יחס של קלות ראש מאפשר לרכוש מישהו שהלך לעולמו במחיר נוח (5)
22. אתן אמון בנחל (4)
24. שנא מאוד להתנחל בבית עבדים (3)

 

אופקי:
1. ממררת את חיי המרק (4)
3. כמה עמודים מחזיק הרומן הרוסי? שאל את העיר המקראית (5,3)
9. משורר ישראלי מציע למלאך לא לקחת סיכונים (5,4)
10. מפקודת ההשכמה רואים את הסוף (3)
11. השחקנית צרפתייה, הבמאי ישראלי והסרט אנגלי (5)
12. ארץ ישראל טובעת במקרקעין, לדברי השיר הישן (4,2)
15. מקומות המרעה של השחקן נמצאים באשקלון (6)
16. העיר מבטיחה להיות בכוננות לקראת כתב הרשאה (6)
19. אבן יקרה חובשת עורכת בתחבושת (6)
21. בסרטים רבים מתבקש הבמאי לחדול (כ"מ) (5)
23. מיכאל היה בתנועה כאשר לקח שלל (3)
24. עושה בית ספר לשאר במשולש (4,5)
25. האם מגיע לסביבה ח"כ כשהוא תלוי במרפסת, למשל? (5,3)
26. גברת אמיצה מכחישה (4)