תחרות מס' 22 של לשכת עורכי הדין/יורם הרועה

7   6   5 4   3   2   1
             
            9         8
           
      13 12         11   10
    15   14    
          18 17         16
    20   19    
23             22       21
      24    
    27   26             25
             
            29         28

אנכי:
1. מאמין משגע (5)
2. בעבר ח"כ אמיר (3)
3. נכשל בעקבות שער אמריקני, אבל ניצח (8)
4. הזמרת נכנסה להריון בגיל 102? (על-פי יוסי אילן) (3,3)
5. מין תשוקה (4)
6. בהמה היניקה נשיא? זמר! (9)
7. הכל טוב? זה מה יש (4,3)
11. נוטלת אשפה וגורסת אותה. חוץ מזה היא נורמלית (3,4,2)
12. כיח? להפך; כלה? להפך (3)
15. חוקר צרפתי בחפיפה לעוף (8)
16. אני חושב שיש עתיד אבל הוא זמני (על-פי יוסי אילן) (4,3)
17. מי שאביו עבד בעליה זלזל במלך (3)
20. המחזה חוזר מהנחל (כ"מ) (6)
23. ה"למד" של שלו (5)
24. מפיו של שלום בצעירותו (4)
27. משקה זול? להפך, להפך (3)

 

אופקי:
1. רומאו וטוגנים אחרים (7)
5. מין תערובת בהספד לבדרן (5)
8. כשעורך דין זה בכעס - הוא יכול לקפוץ! (5)
9. היית בחוץ כאשר נשתתק המלחין (7)
10. התוכי איים (8)
13. טוב, אבל חבל שהוא מאיים (4)
14. שער מן הזוחלים (3)
16. איך לרדת על הטבח בעיר צרפתית? (6)
18. השלט מייחס לביגמיסט שימוש בנשק חם (6)
19. שירה של נעמי שמר נשמע כחצי ציור של גוגן (3)
21. לא יתבטא בפגישת קדקודים (4)
22. צועק נגדו מפאריז לכאן (3,5)
25. כפר דתי. בלי זה יישארו רק הבקבוקים (4,3)
26. מנהל המשחק שר יון (5)
28. יפסיק את הפעילות באינטרלקן (5)
29. היא מרושעת עפ"י סמט, מחוץ לעיתון (7)