תחרות מס' 24 של לשכת עורכי הדין/יורם הרועה

7   6   5   4 3   2   1
             
        9             8
           
    12         11       10
        13    
16         15           14
        17    
      19               18
    20      
            23     22   21
             
        25             24

אנכי:
1. חדר מיון מסודר בקפדנות (7)
2. תתפלא - לגרס באשור מצאנו בתנ"ך (5,4)
3. האם הרימה את האצבע ביער (4)
4. מוסיפות לצבא מנהרות (6)
5. לנסיעה בין יצרנית חרסינה ליצרנית זכוכית (8)
6. אילו חזרה המשוררת אולי הייתה זוכה בפרס נובל (3)
7. מפקד הארמדה מבקש עזרה (5)
11. דומה לשבת, אבל לא! (3)
12. שמענו מן הפרקליטות: 'הצילו' (4,5)
13. תושב רמת-אביב במעטה חכם (8)
15. נוה חסר קו (3)
16. מזל אריה אינו מבשר טובות (5,2)
17. הכתב נכשל באוניברסיטה (4,2)
18. מחפשים אצטדיון נצרתי, למשל (5)
20. לצבאם יש מלך (4)
22. הביע התנגדות במשחק טניס (4)

 

אופקי:
1. אוטמת תכריכים (5)
4. היא עוסקת בסוגות ספרותיות קרובות (3,4)
8. הדוב בלע אגוז בתיאטרון (7)
9. שומר על החולצה באחד הקטבים (5)
10. הסוכנות מעוררת התפעלות (מ) (4)
11. מה חושב לו זה האויב במבוא? (עפ"י אורלנד וזעירא) (4,4)
13. ביד הנגר להחזיר עיר תנ"כית (3)
14. כמשהו אפריקאי במזרח אסיה היה חריג (3,3)
15. אנדרלמוסיה בסרט של וודי אלן (3,3)
17. אחד מלא (3)
18. עוזי הן פרשן הנהו (4,4)
19. חדל לדבר, טמבל! (4)
21. שני חומרי ניקוי היו לרגלינו (5)
23. יסלקו בעזרת השם, וכך יוצאים לפעמים (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (4,3)
24. בסן, עיניו נעוצות בנהר (7)
25 גורם התרגשות כמו ארנונה (5)