תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. אלף שטניות או ג'ינג'יות (עפ"י אבישי ברג) (8)
2. ספי המהפכן (7)
3. מה עשית כשישבת באצטדיון האולימפי, שלא בכוונת מכוון? (6)
4. פרידמן לא שוכב בפסיביות מחלטת במטה, בד"ך (4)
5. מול איזה כר יורדים מים? (3)
6. בין שד לשנים (4)
10. עם כח רצון נגלה הוד בישימון (8)
11. באירופה זה אישור גם בחזרה (2)
12. החליט שהוא לא נאנח למרות העונג (4,3)
14. אופנים ונגיחות (6)
15. אי צדק קרבן (4)
16. מספיק להשיב טליה פעם לטל וגלעד (2,2)
17. בעל מקצוע למד היטב (3)

  מאוזן:
1. כך נראית אשתו ההרה של אבינו בצעירותו (4)
3. אני עומד לחסל את "שלום עכשיו" (עפ"י שחר גולן) (5)
7. מלאו עד למקסימום (עפ"י יורם הרועה) (3)
8. הניחה נקודה ראשונה בכביש מספר אחת (4,3)
9. לפנות ערב היא פשוט קורסת (עפ"י חיהל'ה גולדשמידט) (5)
11. אולי יפגינו מול ביתו (עפ"י דקל בנו) (6)
13. הפילו בוס מבולוניה (6)
15. גבי במרכז רעננה שבשרון (5)
17. גלר בגרסת כסוי לביטלז (4,3)
18. בין וסת לדם (3)
19. כתם קטן - חבורה מתארכת (5)
20. יש אופציה לצאן בקיבוץ (4)