תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. שמר כסף כדי שנכין תה? (בלשון הדיבור) (3,5)
2. מתמטיקאי שתי טיפות מים כמו בנם של פרנק ואסטל (3,4)
3. פלסטיני דופק אלף נשים מכל צד (עפ"י מיקי זבדי) (3,3)
4. רעלן זה מאוד רעיל (4)
5. ענת מידה משהו משמים (3)
6. שרה לפני מי שבים (4)
10. רועש בסוף הסמסטר (4,4)
11. שתים + ארבע = שש? (עפ"י ניר גרנדה) (2)
12. הראשון במזמורים שברדיו ובטלויזיה (7)
14. ביות עשוי לרפא חרמנות (6)
15. ראו 13 מאוזן
16. אליוט יהיה לראש ממשלה רק אם ידבק באלהים (4)
17. רצה ובאה (3)

 

מאוזן:
1. שמעתי קריאה לשמיר להגיע מסער (4)
3. למצונן בקרב אוהדי מכבי (3,2)
7. שח? להפך! צא? להפך! גרויסמן? להפך! תשלום? אכן! (3)
8. גם שלומי יחזור לפני סויני טוד? (3,4)
9. נהר ובו פיה (5)
11. עיר בא' אביון בע' (עפ"י גלי שמעוני) (3,3)
13. עם 15 מאונך - הוא מערב גם מערב ריגול-שידול (4,2,2,2)
15. דלתות שישית מהמושבים (5)
17. בלי קשר, חולצה הוצאה מהארון (7)
18. מזכיר ההסתדרות יעזור לנו לפתור את זו (3)
19. עם 20 מאוזן - מאלף בהה ביפה מכל שבתשבצים (4,5)
20. ראו 19 מאוזן