תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. השוביניסט לא יכול... להתחתן (מ) (4,4)
2. שמעתי על פרק ההמלטה הטרגית של עזית שהוא השמיט מהספר (3,4)
3. הקשב וחזור אחרי: אזנתי אזנת וכו' (3,3)
4. פיסת אדמה של מ' (4)
5. שפת הקהילה (3)
6. מחט בשנה טרופה (4)
10. אל תעמדו מסביב לרפאל שהתאושש (6,2)
11. אישה ברכה שלום (2)
12. שקול קיים במתימטיקה, אך ימיו ספורים (3,4)
14. לא יותרו כלל גביר או ברון (מ) (6)
15. אם קרה (4)
16. אסייתי שמשיב את כספו בתרגיל חשבוני (4)
17. הוכה בסנוורים? זה מבאס שוב! (3)

  מאוזן:
1. עם 3 מאוזן - הח"כ שכבר קבע עמדה איבד את הבירה, אולי (5,2,2)
3. ראו 1 מאוזן
7. הקול הנמוך של סטיוארט טוב (3)
8. אתר אחרי בית כלא (4,3)
9. צייר ששר כאמתלה למלחמת לבנון (5)
11. בפי הטף בפתק למכולת (3,3)
13. אישר את כניסתו לגינס (3,3)
15. יתרון מורו מהמרכז (5)
17. קוף. (עפ"י יעקב הרמן) (4,3)
18. רבכת סעודה של מאן דהו (3)
19. אספנו קודם כל צרור (5)
20. עונה בוריאציה על תו סי (מ) (4)