תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. יאיר ניצני בתפקיד הש"ג (4,4)
2. כלי רכב גדול או ריק? (7)
3. מילן בני הוא אדום; אף אני אדום (2,4)
4. יונקת גדולה אומצה (4)
5. הם כבר לא כאן בדרך העולה (3)
6. ראו 3 מאוזן
10. מקבל אופל תמורת הדרגה (4,4)
11. ראש העיר, מנהל ביה"ס והנדבן החמישי (2)
12. מאז שעדה הופרתה הוא לא שווה כלום (3,4)
14. באת פתאום (3,3)
15. מהכנסת הראשונה לאום (4)
16. שמעתי טענה לבעלות על חנוך (4)
17. אינדיאני, בפרט ובכלל (3)

  מאוזן:
1. אהרן הלוי התגלה (4)
3. עם 6 מאונך - הרופא מציג סיפור שונה לחלוטין (עפ"י שרון חיים) (4,5)
7. חמישי בין שנים-עשר (3)
8. מסכן? תלוי (4,3)
9. אומרים לה שבחה בפניה בבית הדין (5)
11. רשע, אי-צדק, ועל כפותיו כתב עגנון (6)
13. באסיפה האפס לא סתם (מ) (4,2)
15. יש בו בערוץ הכבלים משנות האלפיים ג'ז (5)
17. לבן של אמא שלי יש פנס, טוען אבא (עפ"י יעקב הרמן) (7)
18. לו למד קודם, לא היה הנשיא נתפס במערומיו (עפ"י אורי בן-דור) (3)
19. עם 20 מאוזן - הדרישה לקבל הוכחת בתולין מנשואה טריה שבה בשיא הכפיה הדתית (4,5)
20. ראו 19 מאוזן