תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. דנה אינטרנשיונל לאביב גפן (5,3)
2. מורה להם היכן גבעת ההפגנות האלימות (7)
3. כולב חכביב כולב (עפ"י גלי שמעוני) (4,2)
4. טרנר עברה (4)
5. שוב חתכה שוק (3)
6. שוב הבטחות בר כוכבא? (4)
10. כך הוא ניצל מטביעה כשעלה לו הסעיף (5,3)
11. דורון (2)
12. מנהיג דתי קודם לממסד דתי בשויץ (7)
14. שומר מפקד בלי שליט (4,2)
15. התשבי? לפני ניתוח כושל ואחריו? כך שמעתי (מ) (4)
16. שמיר מחפש קלף? להפך (4)
17. כמס ארגון בטחוני (3)
  מאוזן:
1. שלום פה? יש רק נציגות למשפחתו (4)
3. כבש הורה על בעיה במשק (5)
7. שאף לחבר חלקים (3)
8. שתי השערות בדבר הגורמים לעצירות (עפ"י אורי בן דור וירון רחמים) (מ) (7)
9. ידו בכן וידי הרוכבות בו (5)
11. עוין לנמסיס: נוזל דליק דלק (4,2)
13. צבע שערם של בן יהודה ומושונוב (6)
15. צדיק ובהמה שבעים מביצה (5)
17. מכה רצינית לפני במאי ושחקן שבדי (7)
18. מה הוא עשה עם צלחת חומוס בדרום? (3)
19. מופיעה במנהטן כדי לחרמן גברים ללא עכוז (5)
20. כסוף? צבעו אחר (עפ"י אורי בן דור) (מ) (4)