תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. ד"ר לתרבות בחוף הצוק (6,2)
2. גזענים דורשים מדינה כזו מעוזרי פרס (7)
3. היתה שרה, מטפסת על עצים ושוחה (6)
4. אין כסף (מ) (4)
5. ראו 3 מאוזן
6. טל כלל לא התפעל? דוקא יתכן שכן (4)
10. מה הם נדיב אבידן, שי קיש ורוני בינור? (8)
11. צו איסור שיבה לבית (2)
12. בן דמותה של שרה נתניהו באנטי שיצרו קלרמונט וגולדן (7)
14. אלתרמן כתב בטעות קודרות - ואיינשטיין שר? וסטיוארט? והאחרונה? (מ) (6)
15. בקלות, אף הפועלים שלפני שיעור נהיגה (4)
16. קודש הקודשים של הארי והרב (4)
17. הזוגיות של המצחיק שבקלמר (3)

 

מאוזן:
1. ליאב בקבוצת הצדיקים (4)
3. עם 5 מאונך - השחקן משמיע לטל בקשה להדליק (3,5)
7. ירח מלא (עפ"י נדיב אבידן) (3)
8. נכנס לירדן ומודיע שערד כבר לא איתן כבעבר (4,3)
9. שי (5)
11. מרב מול חוקר (4,2)
13. גרנט לא מכאן, והוא לא שבת (3,3)
15. כך מבקש סופר תנכי מסופר אחר בורג (5)
17. סרט אנגלי עם צ'ייני עפ"י רומן אמריקני (3,4)
18. בן ישי חזר מבית המלוכה (3)
19. עם 20 מאוזן - כדי למצוא עבודה הציג רביבו את החמצותיו? (4,5)
20. ראו 19 מאוזן