תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. הגזים הנפלטים מן הרכב יגרמו לי לחום גבוה. האם יהווה הדבר ראיה מוצקה לפשע? (עפ"י אמנון בירמן) (4,4)
2. רו כתב על רגל אחת (7)
3. דג הנסיכה לוכד אותי (6)
4. מי פיתה שם? (מ) (4)
5. עם 11 מאונך - את תחינתו הביע ארתור במתחם האימונים (2,3)
6. מה יש לאלופה שמנצחת בגמר הגביע ארבע אפס? (עפ"י אורי בן דור) (מ) (4)
10. ניר איכותי לצלום בתא (8)
11. ראו 5 מאונך
12. משחק מין שמוכרת שטראוס תמר (7)
14. אלו שחודרות לאזור לא להן נהגו באבר המין כבבצק (6)
15. מנה מהפושר - סוף הדרך! (4)
16. מוכר משקאות במקום תמונות (עפ"י נדיב אבידן) (4)
17. כתב לך הוראה לתת אותם? להפך, להפך ולהפך! (3)

 

מאוזן:
1. נשים לרגע עובר (4)
3. כה עשה סוס דפוק (2,3)
7. טוב טוב נזכור מה בא לפני קום (3)
8. היכן שהוא (לך תדע איפה) משיח (עפ"י שלום חנוך) (4,3)
9. אתה פשוט מטעה כשאתה עושה מממציא סופר (5)
11. זו היתה בקרתו לסרט "עיר הנשים"? (6)
13. נשמע כמו טפול פסיכולוגי מאוס (3,3)
15. הוא היה חייב להפסיק קודם עם התספורות האלה! (5)
17. נשלפו מהמארז, אותחלו, הונעו, נעו, נעים (מ) (7)
18. גם יצחק נבון זין בשנת הלימודים השביעית (3)
19. עם 20 מאוזן - לאו דוקא תולדות משה (4,5)
20. ראו 19 מאוזן