תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. מה עושים כשפונים להרבה כלי כתיבה לפי השמועה? (עפ"י גלי שמעוני) (7)
2. מה רואים בפורנו בהחשפות שלום? (7)
3. פלח עשה "מעשה שלא יעשה" ברמת אביב (6)
4. עליו לשלם לפני כל פליטת אויר (4)
5. כוכב גבוה (3)
6. לא לבית (4)
10. נציגי הפוליטי אינו מעוניין בדוקטורט ולא בכורמיזא (6,2)
11. רפאלי צריך כמובן לכתוב ברי"ש (2)
12. השמועה אומרת ששלב הכנה לבריאת האדם חל עוד בטרם היום השישי (3,4)
14. שאת משקה... סוף הדרך! (6)
15. גם רכבת זו התהפכה קמעה (4)
16. נראה כמו שאול (4)
17. על אף הצלחה שכזו הוא מואשם? (3)

 

מאוזן:
1. מישר צ (עפ"י יורם הרועה) (4)
3. עם 9 מאוזן - אילון חייב להשאר בתפקידו (5,2,3)
7. כונן ארח נשים (3)
8. החלום של קוסטוריצה מתריס כלפי שמאי (7)
9. ראו 3 מאוזן
11. קול חדש הגיע לת"א ממצרים (6)
13. מה שקורה לחנון מתחת נקב (6)
15. דה פקטו הבירה הסגולה לנוחות הנהג (2,3)
17. החסר והמלא של ברטולוצ'י (7)
18. ספינות מדבר (עפ"י רו כהן) (3)
19. שחה תוך בלוטה (5)
20. בטרם עבודת אלילים שטח קרקע (4)