תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20           19

מאונך:
1. אם זו התזמורת שמציעים לי כחובב כלי נשיפה אז לא תודה! (5,3)
2. מטבע המדינה והטקס שמביע נכונות למיסוד (7)
3. לראשונה לנרתיק (6)
4. עם 12 מאונך - כמו דביר בכביש 1 ובכביש 4 בשעות שלפני סדר הפסח (מחידושי) (מ) (7,4)
5. בית זרע ראשונה באתגור הרב (3)
6. דרכי זומבי (4)
10. גיל המעבר בכנסת של חלק מהחוקים (מ) (4,4)
11. אורח איבד את ראשו בהולנד (2)
12. ראו 4 מאונך
14. באי יש לרשת בתי הקולנוע מבנה מיותר (3,3)
15. עקב (4)
16. מזונות כמו גדעון (4)
17. נס מחוץ לארץ בחזרה (3)

 

מאוזן:
1. בעל מקצוע גברי (4)
3. בבור חצוב שבאלפים נמצא סריס (5)
7. כן, קיים קוף לפניה (3)
8. הוא נוהג אחרי טמבל לא מזיק כמו 7 מאוזן (3,4)
9. נצחון ההחלקה על הקרח (5)
11. בשחרר המהפכן המפורסם את ההודעה המשפטית (6)
13. בקנדה נמצא הפו? מה אתה, תינוק לא מפותח? (6)
15. חזרה חיובית של צ'ק (5)
17. עבר הסבה מרפואה משפטית לגינקולוגיה (מחידושי) (7)
18. מה הוא שוב עשה באלפים? (3)
19. עם 20 מאוזן - אדם צד שם יונים (עפ"י מיקי זבדי) (4,6)
20. ראו 19 מאוזן